CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Hội thảo thứ 1: Giải pháp tài chính doanh nghiệp trong khủng hoảng

Phần 1: Công nghệ số và Chuyển đổi số
1. Tầm quan trọng của chiến lược số và chuyển đổi số đối với doanh nghiệp
2. Công nghệ số là gì?
3. Chuyển đổi số là gì? Và sự khác biệt với chuyển đổi truyền thống như thế nào?
4. Góc nhìn của KPMG về chuyển đổi số
5. Liên kết vận hành các bộ phận front-back office của doanh nghiệp
6. Tổng quan về Giải pháp Connected Enterprise
7. Tổng quan về 8 cấu phần cần có của doanh nghiệp tương lai
Phần 2: Huy động vốn trong giai đoạn khủng hoảng (COVID-19)
1. Yếu tố quan trọng khi huy động vốn trong giai đoạn khó khăn
a. Ảnh hưởng của COVID-19/khủng hoảng lên Doanh nghiệp và quyết định của Nhà Đầu tư
b. Các cách thức huy động vốn: Vốn chủ sở hữu so với Nợ hoặc Cấu trúc kết hợp/chuyển đổi giữa Vốn và Nợ
2. Góc nhìn từ Nhà Đầu Tư/ Quỹ Đầu tư: Khách mời đặc biệt
3. Trao đổi cùng nhà sáng lập của OnPoint về quá trình huy động vốn Series A thành công vừa qua
Phần 3: Quản lý Tài chính – Chuẩn bị dữ liệu & các thông số tài chính cho Quá trình gọi vốn
4. Công tác Lập kế hoạch, Ngân sách và Dự báo (PBF) cho Ban lãnh đạo Doanh nghiệp trong bối cảnh:
a. Suy thoái (ví dụ: ảnh hưởng do Covid-19, cắt giảm chi phí hoặc xác lập khoản chi ưu tiên v.v.)
b. Mở rộng/phát triển kinh doanh thông qua hình thức mua bán sát nhập (M&A)
5. Tầm quan trọng của Dữ liệu đa chiều trong phân tích hiệu quả Doanh nghiệp, quản lý tài chính và chuẩn bị báo cáo cho nhà đầu tư (BI)
6. Các Giải pháp tự động hóa cho quy trình Kế hoạch, Ngân sách và Dự báo (PBF) và Hệ thống báo cáo quản trị (BI)

Hội thảo thứ 2: Xây dựng Chiến lược số hóa cho doanh nghiệp

1. Khách hàng đang thay đổi (bên ngoài thị trường & trong nội bộ)
a. Khách hàng càng ngày càng được kết nối và đòi hỏi nhiều hơn
b. Khách hàng mong đợi trải nghiệm nhất quán trong tất cả các lĩnh vực
c. Khách hàng đang tạo ra thay đổi đột phá
d. Các nhà lãnh đạo phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp luôn đặt khách hàng lên hàng đầu
2. Tóm tắt lại khung Connected enterprise
3. Nghiên cứu trường hợp về 8 khả năng của tương lai
a. Dữ liệu định hướng hoạt động kinh doanh
b. Dịch vụ và sản phẩm sáng tạo
c. Thiết kế lấy trải nghiệm làm trọng tâm
d. Hoạt động đáp ứng & chuỗi cung ứng
e. Tương tác liền mạch và thương mại
f. Lực lượng lao động được sắp xếp và trao quyền
g. Mô hình công nghệ được kích hoạt kỹ thuật số
h. Mô hình hợp tác tích hợp / xây dựng hệ sinh thái
4. Câu chuyện chuyển đổi số được bắt đầu từ đâu?
a. Các doanh nghiệp tại Việt Nam đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi số?
b. Cách tiếp cận như thế nào? Ví dụ và tình huống
c. Cần ưu tiên những gì?
d. Giới thiệu KPMG Powered Enterprise và CRM

Hội thảo thứ 3: Quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Phần 1: Những xu hướng nổi bật ảnh hưởng đến chức năng Nhân Sự - Hiểu về các xu hướng mới
1. Mục tiêu: Hiểu rõ các ưu tiên và thách thức của khách hàng đối với mảng Nhân sự
2. Quan điểm về tương lai ngành Nhân Sự
a. Vai trò của Nhân Sự trong thế kỷ 21
b. Những thay đổi ảnh hưởng đến Nhân Sự
c. Mô hình vận hành Nhân Sự tương lai
d. Lộ trình để thay đổi và phát triển
3. Bài tập thực hành: giúp hệ thống hóa những nội dung chính trong buổi hội thảo, ví dụ như mô hình vận hành mục tiêu (TOM), sự trưởng thành của mô hình quản trị...
4. Hiện thực hóa Tương lai Nhân Sự: Thảo luận về khả năng ứng dụng và áp dụng theo các xu hướng
a. Định hình nguồn nhân lực: dự đoán các vai trò và chức năng trong Doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi công nghệ đặc thù của ngành. Dựa vào các đặc điểm của nguồn nhân lực hiện tại, xây dựng lộ trình định hình nguồn nhân lực tương lai nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và đương đầu với các thay đổi.
b. Trải nghiệm nguồn nhân lực: Doanh nghiệp thích nghi thế nào với những thay đổi trong nguồn nhân lực thông qua các tín hiệu (định lượng và định tính), machine learning và biểu đồ tri thức, hình dung mối quan hệ và giải quyết các thách thức chiến lược.
c. Giải pháp công nghệ nguồn nhân lực: cách tận dụng kiến thức về ngành và quy trình nhân sự để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi công nghệ (điện toán đám mây, các mô hình chuẩn …)
Phần 2: Các mảnh ghép cho tương lai
Bài tập thực hành:
1. Thiếp kế lộ trình và sắp xếp cơ hội theo thứ tự ưu tiên + lập kế hoạch cho các bước tiếp theo: theo các nội dung thảo luận trong ngày, lập kế hoạch cho 100 ngày tới và cân nhắc các ý tưởng cho 12-24 tháng tiếp theo. Đánh giá và phân loại ưu tiên ngắn, trung và dài hạn
2. Doanh nghiệp sẽ làm gì để chuẩn bị cho tương lai? Chia sẻ những điều có thể thay đổi ngay lập tức trong tổ chức của chính doanh nghiệp tham gia.

Hội thảo thứ 4: Chuẩn hóa Quy trình và Tự động hóa qua triển khai ERP

1. Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng công nghệ số thành công vào kinh Doanh và quản trị Doanh nghiệp
a. Những điều cần biết về Digital & Technology Adoption
b. Yếu tố thành công cho chuyển đổi công nghệ số
c. Bài tập phân tích 1 dự án thất bại và 1 dự án thành công
2. Giới thiệu và trình bày giải pháp ERP xuyên suốt chuỗi giá trị
a. Bộ phận Chăm sóc khách hàng
b. Quản lý Kinh doanh
c. Quản lý Chuỗi cung ứng & Sản xuất
d. Quản lý tài chính & kế toán
e. Báo cáo Quản trị
3. Giới thiệu và trình bày phương pháp áp dụng các giải pháp công nghệ số và trong kinh Doanh
a. Giới thiệu mô hình Innovation-as-a-Service
b. Trình bày 1 số giải pháp công nghệ số trong kinh doanh – chứng minh khả năng triển khai ý tưởng thành thật

Chuyến tham quan thực địa tại nước ngoài

Địa điểm dự kiến: Hồng Kông
Thời gian dự kiến: Tháng 10 năm 2020
Lịch trình tham quan dự kiến: Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Cục Đầu tư Hồng Kông, Văn phòng KPMG tại Hồng Kông, các công ty khách hàng của KPMG Hồng Kông,…